Login

Škola začíná ...

NEBUDU SE UČIT, ŠKOLA MĚ NEBAVÍ

Kolik rodičů už slyšelo tuto větu od svých dětí? A co pak následovalo? Nucení, tresty, zákazy, odpor dětí a tak dále... Když se ale sami zamyslíme nad tím, jaké jsou naše vzpomínky na školu a učení, nepochopíme přeci jen naše děti? Nevím jak vzpomínáte na školu vy. Jsou vaše vzpomínky na ni příjemné a krásné? Nebo se při pomyšlení na ty roky učení něčeho, co už třeba ani nepoužíváte, otřepete jako já? I když jsem měla skoro samé jedničky a učila se lehce, považovala jsme školu za něco strašného. Neustálé nucení do něčeho, co vás nebaví, když už vás to baví, učitelka je naštvaná a nerada učí, nebo na vás řve, nebo vůbec nechápete, jak desítky nebo i stovky nabiflovaných rovnic z fyziky nebo vzorečků z chemie jednou upotřebíte v praxi... Alespoň já bych si školu představovala zcela jinak. Uběhlo 30 let a jsem v roli rodiče, jehož dítě přijde ze školy a řekne: „Mami, mě to nebaví! Nechápu, proč se to mám učit.“ Co potom s tím?

Kamila: Je třeba nejprve dítěti vysvětlit, proč se má učit. Vzpoměň si, co nám říkali naši rodiče. „Uč se, aby z tebe něco bylo.“ Tato věta je jedním z největších omylů rodičů. Co je to za motivaci? Jak to může dítě pochopit?

Renata: A jak mu to tedy můžu vysvětlit, aby motivaci mělo? Má se učit, aby umělo něco lépe, aby si našlo, co ho bude bavit a tomu se věnovalo? Nebo se má učit, protože to tak musí dělat všichni?

Kamila: Proč se člověk učí? ABY SE LÉPE ORIENTOVAL. To je přece úžasná motivace. Všechno má svá pravidla, jak učení, tak třeba řízení auta. Přesně víš, jak máš jezdit a co musíš dodržovat, abys jezdila bezpečně a dobře. Je to o zkušenostech, které pak opakuješ stále dokola. Když umíš řídit auto, máš řidičák, můžeš si vybrat, jak rychle po silnici pojedeš a řídí se to tvými schopnostmi. Jak budeš řídit bez papírů? Základní škola, to jsou vlastně takové papíry na tuto skutečnost.
Dítě v 1. třídě má jiný postoj ke škole, než ve třetí třídě. Je motivováno chutí poznat něco nového, potřebuje vědět, co z toho bude mít. Potřebuje motivaci. Nejprve musíš ty sama jako matka chápat význam učení. Ten je jeden neoddiskutovatelný. Učit se znamená DOSTAT NÁVODY. Děti v krátkém časovém úseku a v době, kdy se nejlépe učí, dostanou velké množství informací o tom, jak funguje tato skutečnost. Tím, že děti dostanou návody a informace, si pak mohou utvořit vlastní názor. Rodiče tedy mají jedinou úlohu: vysvětlit dítěti, že rozhodovat se může jen na základě toho, čemu rozumí a co umí. Jinak bude v této skutečnosti bloudit jako v lese bez mapy. A pocit z bloudění je nepříjemný: zmatek, nejistota, bezmoc, bezradnost a zoufalost.

Renata: Prvňáčkovi je ale snadné vysvětlit, proč se učit. Často je škola jako hra a není to ani třeba. Změní se to ale třeba už ve 3. třídě, jako u nás doma. Tom najednou začal pochybovat, proč se něco má učit a škola ho nebavila tak, jako dřív.

Kamila: Myslím, že všechny děti v 1. třídě chtějí uspět a mají motivaci k učení. Škola je něco nového, baví je a nebývá to problém. Ale třeba o dva roky později, až přejde počáteční hra do pravidelných povinností, se to může změnit. Pak potřebuje dítě pochopit, proč jsou povinnosti důležité, proč je má plnit, co mu to přinese a potřebuje tomu, co se učí, ROZUMĚT...
MOTIVACE JE: UČ SE PRO SEBE, PRO SVOU ORIENTACI!

Renata: Opravdu to dítě pochopí? Je to tak jasné 8 letému klukovi, že učení je pro něj vlastně výhodou?

Kamila: Když tě vyložím v Řecku v Aténách na náměstí, co uděláš? Půjdeš a koupíš si mapu. Bez ní jsi zmatená a budeš jen bloudit. Chytrý člověk prostě jde a koupí si mapu. Když nemáš mapu, jsi ztracená. A když to jako rodič dobře pochopíš, pak svoje pochopení ukážeš i Tomovi.


KDYŽ SE NEBUDEŠ DOBŘE UČIT? ZAKÁŽU TI POČÍTAČ

Renata: Mnoho rodičů nutí své děti, aby měly dobré známky a trestají je za to, když se to nepovede. Co tím v dítěti způsobí?

Kamila: Co mohou způsobit? Vzdor, odpor, rozhodně nepříjemný pocit spojený s učením. Je to velká chyba. Vzpomínám si na jeden takový příklad z doby školních let mé dcery Lenky.
Když jsme šla na rodičák do školy své dcery, učitelka mluvila o tom, že její spolužák Pavel je tak slabý, že mu (představte si!) musela dát trojku. A ona ještě nikdy nedala nikomu 3 a vysvětlovala to jeho matce. Maminka na to řekla, ať syna Pavla paní učitelka oznámkuje, jak chce. Pavlovi pak doma vysvětlila, že škola má nějakou NORMU, podle které se musí ten, kdo do ní chodí, řídit. Pokud má tedy paní učitelka představu, že má dítě umět v 1. třídě počítat do deseti, tak je to norma.
Mohla ale chlapce potrestat a nutit ho, aby si známky zlepšil, jak to dělá většina rodičů. Ale byla to chytrá maminka a zvládla to perfektně. Samozřejmě, že chyba byla, že učitelka se vůbec nezabývala tím, jestli látce, kterou oznámkovala trojkou, Pavel rozumí. Nezabývala se ani tím, že tak malé dítě jako on má například jiné schopnosti, ale prostě jen nepočítá tak rychle, jako ostatní děti. Že má třeba talent na něco jiného.


ZÁKLADEM JE ŠŤASTNÉ DÍTĚ

Renata: Takových chytrých rodičů ale není mnoho. Co by měli mít na paměti, když se dítěti zhorší známky?

Kamila: Rodiče by se měli nejdříve zamyslet nad tím, co to mohlo způsobit. A jestli je to opravdu tak důležité. Pavel měl štěstí, že jeho maminka neměla normu, kterou mají všichni ostatní. Že pro ni je normou ŠŤASTNÉ DÍTĚ. Proto se nevzrušovala, když měl syn 4 nebo 5 . Kdyby toho Pavla dnes jeho učitelka z 1. třídy viděla, nestačila by se divit. Dnes je mu dvacet, je šikovný truhlář, kterému nabídli místo mistra odborného výcviku na škole, kam sám chodil.
Kolikrát rodiče řeknou: ty nešiko, trávím s tebou hodiny a ty ses to ještě nenaučitl. Ale další moc důležitá věc je, že KAŽDÉ DÍTĚ MÁ SVŮJ ČAS. My dospělí jsme zvyklí, že důležité a hlavně nezbytné věci děláme hned. Ale každé dítě má svůj čas, který vyplývá ze schopností, rychlosti chápání a to je danost individuální. Vyplývá z hloubky každé bytosti. Dítě chce svůj čas, ty do toho vlítneš a chceš hned, aby dělal úkol. Jak to na ně asi působí. Bude mít ještě větší odpor, větší tlak. Když rodič použije tlak, přirozeně vyvolá v dítěti protitlak.


UČIT SE MÁME S DOBROU NÁLADOU

Renata: Tom přišel nedávno domů a začal protestovat, že se mu nechce dělat úkoly. V první třídě je neměli, teď ve třetí má denně aspoň jeden. Jak ho naladit tak, aby ho dělání úkolů bavilo, nebo je bral jako povinnost a denně jsme to nemuseli řešit?

Kamila: Rodiče začnou tlačit a dítě nutit, ale věc nesmírně důležitá pro princip učení je DOBRÁ NÁLADA. Proces učení je většinou spojen s nepříjemným pocitem, každý se zamračí, když jsi něco neudělala dobře, měla jsi pětku a rodiče to ještě podporovali, vzali ti kolo nebo ti zakázali chodit ven. To je ale nerozumné. Kdyby se tak choval například můj učitel autoškoly, tak toho hned na začátku nechám a nikdy se řídit auto nenaučím. Ale on byl zkušený a trpělivý, rozuměl tomu, že každý jeho žák má svůj čas a svou rychlost chápání. Nepotřeboval exhibovat na mých nedostatcích.
Měla jsem v ordinaci rodiče, kteří přivedli své nemocné dítě. Zjistila jsme postupně, že jeho otec je chodící řád, vše musí mít přesná pravidla a na dítě je vytvářen takový tlak, že z toho onemocnělo. Ale proč? Protože rodiče si mysleli, že když na dítě vyvinou tlak, dítě to pochopí a začne se učit. Ne. Norma je dána v rodičích tím, co je naučili jejich předkové a oni se snaží dosáhnout té normy. Neznamená to, že je to ale rozumná norma, kterou je třeba dodržovat dál. Něco jiného jsou normy, které nám pomáhají žít, jako jízdní řád, pravidla silničního provozu a podobně. Ty se dodržovat vyplatí.


MAMI, NEBAVÍ MĚ POŘÁD DOKOLA PSÁT TY LEHKE ÚKOLY. UŽ TO PŘECE UMÍM.

Renata: Další věc, kterou jsme nedávno s devítiletým synem Tomem řešili, bylo neustálé opakování látky, kterou už umí. V matematice je od malička dál, nebaví ho počítat pořád dokola snadné přiklady. Co s tím?

Kamila: Já bych opět synovi řekla, že je to norma. A navíc má výhodu. Ostatní děti se počítat musí učit, nad těmi příklady třeba dřou hodiny, zatímco on je má hotové za pár minut. Měl by se snažit vejít do norem. A pracovat tak, jako ostatní, to je ve škole norma. Krájet dobře cibuli umíš také, až když to budeš dlouho trénovat. I v matematice jsou věci, které natrénuješ a pak je automaticky umíš. Vždy jdeš od lehčího k těžšímu.


UČITEL BY SE MĚL UMĚT NALADIT

Renata: Dobře, dejme tomu, že motivaci k učení už dítěti dokážu vysvětlit. Vše ale nezávisí jen na dítěti. Další roli hraje učitel. Co mohu udělat v případě, že syna baví angličtina, má rád učitelku, která ji učí a najednou přijde domů a řekne: „Učitelka je na nás hnusná, úplně se změnila, nebaví mne to, je přísná a nedá se s ní domluvit, řve na nás. Taková dřív nebyla.“

Kamila: Každá učitelka by měla mít na mysli, že vše začíná DOBROU NÁLADOU. Když jde ráno do školy, měla by se předtím doma připravit, představit si, jak bude její hodina probíhat. Představit si, jak všechny žáky obejme a zaplaví je radostnou náladou. Než vezme za kliku třídy, měla by se vždy vyladit a dostat se do role příjemné a laskavé učitelky. Je to pak zázrak, jak na děti působí a jak je pak učení může bavit a zaujmout.

Renata: Toto by se ale mělo vyučovat na pedagogických oborech. Kéž by to tak fungovalo... Když už má dítě prima učitelku, umí dobře anglicky, ale angličtinu nepoužívá, nějak stále neví, co s ní? Neztratí se pak ta motivace, s níž se anglicky učilo?

Kamila: Ano, stane se, že dítě zvládlo několik let angličtiny a přitom neumí mluvit. Má pocit, že neumí anglicky. Pak je třeba vzít dítě do Londýna a ukázat mu praktickou angličtinu. Vzpoměň si, jak se nám učila angličtina nebo němčina, když jsme nesměli cestovat a tak jsme ani nemohli to, co se učíme, použít v praxi. Jaká to pak byla motivace umět anglicky? Je vždy potřeba ukázat dítěti, jak prakticky to, co se naučilo, může využívat a jak je to pro ně výhodné.


UČITEL BY MĚL PRO UČIVO HOŘET

Renata: Je to, jak učivo chápeme, závislé na osobnosti učitele?

Kamila: Důležité je především to, jak učitel pro učivo hoří. Jaká je jeho osobnost, zda u něj cítíš profesionalitu a zápal. Kdo chce zapálit, musí sám hořet. Žádný učitel nikoho nic nenaučil. Učíme se sami na základě pozorování. Učitelka je ve škole od toho, aby dětem čitelně a přitažlivě ukázala, co jim ukázat chce. Dobře si určitě pamatuješ, že ti některé učitelky „voněly“ a jejich předměty ti šly.

Renata: Existují školy které dnes učí alternativně. Snaží se o jiný přístup k dětem, o školu hrou, o to, aby co nejvíce děti zaujaly. Jak se díváš na alternativní školství nebo na výuku doma ?

Kamila: Chápu, že někteří rodiče chtějí, aby se jejich děti učily doma nebo chodily do školy, která se liší od klasické. Já sama se ale na takový způsob vzdělávání dívám kriticky. Není u nás ještě zaveden celý systém takových škol a co se pak asi stane s dítětem, když se po 5 letech ve speciální škole dostane na tu klasickou? Podle mého názor nejsou skleníkové podmínky pro děti moc vhodné.

Renata Bernardi, duben 2010


Zpět na hlavní výpis

Babiččin ovocný čaj - jednička mezi ovocnými čaji, kterou v supermarketu běžně nekoupíte
První setkání s babiččiným ovocným čajem může být velké příjemné překvapení. Nejedná se o žádný nálevový sáček s něčím suchým drceným uvnitř, ani o směs sušeného ovoce. Ovocný čaj je zavařený, včetně kousků ovoce ve sklenicích. Jedná se o staročeskou patentovanou recepturu! Čaj je skvělý, milují jej děti i >>


Jak postupovat, když má zboží delší dostupnost
Pokud je u některého zboží delší dostupnost, standartně posíláme zásilku najednou v termínu, kdy je všechno zboží z objednávky pohromadě. Pokud máte zájem poslat zboží s kratší dostupností dříve než zbylé objednané zboží, je třeba, >>


Mast na vitiligo (ztráta pigmentu)
Mast pakmínová - vhodná zejména na vitiligo (ztráta >>


Hrnek s keltskou spirálou - doplněk k čaji Sayonara a Hannasaki
Dnes již je několikaletou praxí vyzkoušeno, že používáním keramického „léčivého" hrnku s biogenerátorem - Keltskou >>


Chcete zhubnout? Věnujte pozornost čajům Sayonara a Hannasaki
Tyto čaje jsou ideální pro hubnutí (U některých zvlášť obézních pacientů se podařilo snížit váhu čajem Hannasaki až o 13 kg, za měsíc, běžnější hodnota se pohybovala okolo 6 až 7 >>


Syrovátka? Co je to?
Snižte svoji váhu se syrovátkou od nás! Hlídejte si váhu pomocí nizkokalorických doplňků. Zjistíte za čas, že vážíte méně, a to přeci stojí za to! Syrovátka vzniká >>


Bio potraviny - nejdůležitější pro děti
Děti jsou mnohonásobně více vystaveny nebezpečí konzumace zbytků nebezpečných pesticidů v jídle. Váš výběr potravin dnes bude mít velký význam na zdraví vašich dětí v >>


Created by © 2008 - 2020 ALS-Euro s.r.o. - další informace tvorba www stránek a eshopu | ALS Grafika a design
Splolupráce: Chabera www pezentace
Doporučujeme: Penzion Fantazie | Moto-Army eshop | Optika Novus | Návrhy zahrad | Potápět | Váhy Analytika

Krátce.info - PR článkyPotápěcí počítače pro náročné potápěče https://www.shearwater.cz/